Vattenfilter

Arsenikfilter Avhärdningsfilter Avsyrningsfilter Humusfilter Järn- & Manganfilter Kombifilter Nitratfilter Uranfilter


Vatten Filter

Arsenikfilter 10×54”

Det bästa alternativet för att ta bort arsenik till hela hushållet! Våra arsenikfilter tar bort både 3-värdig och 5-värdig arsenik. Arsenik är en tungmetall som varken smakar eller luktar i
vatten. För höga halter av arsenik kan ha en hälsomässig påverkan. Livsmedelsverkets gränsvärde för arsenik i vattnet är 10 mikrogram/liter.

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation. Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.

Teknisk Specifikation:
Hushåll: 1
Reningskapacitet: 25 l/min
Höjd: 159 cm
Diameter: 26 cm
Anslutning: 1”
Spolbehov: 16 l/min
Styrenhet: Tidsstyrd


Ladda ned produktblad för Arsenikfilter 10×54″


Avsyrningsfilter 10×54”

Åtgärdar aggressivt(surt) vatten orsakat av lågt pH och/eller låg alkalinitet. Skydda era ledningar, maskiner och övriga installationer mot surt vatten med hjälp av ett avsyrningsfilter. Det är en
investering som lönar sig i längden. Surt vatten kan synas i form av grönt missfärgat vatten. Det är då koppar som fäller ut från kopparledningar i hushållet p.g.a. korrosion. Även ärgade rördelar är ett vanligt tecken på surt vatten/lågt pH. Livsmedelsverkets gränsvärden för pH är < 6,5 och > 10,5. pH 7 är neutralt och värden under 7 kan orsaka korrosion på metaller, därför rekommenderar vi att åtgärda pH-värdet när det understiger 7. Våra avsyrningsfilter har ett separat påfyllningshål för enklare underhåll och påfyllning av filtermaterialet, som skall fyllas på ca 2–3 gånger/år, beroende på vattenkvalité och vattenförbrukning.

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation. Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.

Teknisk Specifikation:
Hushåll: 1
Reningskapacitet: 25 l/min
Höjd: 159 cm
Diameter: 26 cm
Anslutning: 1”
Spolbehov: 20 l/min
Styrenhet: Tidsstyrd

Ladda ned produktblad för Avsyrningsfilter 10×54”


CAB110

Avhärdningsfilter CAB 110

Ett smart val för hela hushållet! Våra avhärdare tar bort kalcium och magnesium från vattnet och ser till att ni slipper fula kalkbeläggningar och minskar slitaget på alla era vitvaror och ledningar. Även små mängder järn och mangan går att filtrera bort med en avhärdare. Våra avhärdare kommer med automatisk backspolning som standard.

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation. Filtret återladdas med hjälp av en saltlösning (NaCl).Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.

Teknisk Specifikation:
Hushåll: 1
Reningskapacitet: 30 l/min
Höjd: 113 cm
Bredd: 35 cm
Djup: 58 cm
Anslutning: ¾” – 1”
Spolbehov: 16 l/min
Styrenhet: Flödes- & Tidsstyrd

Ladda ned produktblad för Avhärdningsfilter CAB 110


Humusfilter 10×44”

Effektiv filtrering av humusämnen som orsakar missfärgning på vattnet. Humus kommer vanligtvis från ytvattensläckage in i brunnen. Det är organiska ämnen som bryts ned som orsakar
missfärgningen och som ibland även kan avge en viss smak eller lukt på vattnet. Våra humusfilter tar bort dessa ämnen med hjälp av jonbyte. Filtret återladdas med hjälp av en saltlösning (NaCl). Detta är det mest effektiva sättet att få bukt på missfärgat vatten orsakat av humus. Livsmedelsverkets gränsvärden för humus (COD-Mn) är 8 mg/liter men även lägre halter kan orsaka synliga problem i vattnet.

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation. Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.

Teknisk Specifikation:
Hushåll: 1
Reningskapacitet: 40 l/min
Anslutning: 1”
Spolbehov: 16 l/min
Styrenhet: Flödes & Tidsstyrd
Salttank:
Höjd: 90 cm
Bredd: 34 cm
Djup: 34 cm
Vattenfilter:
Höjd: 141 cm
Bredd: 26 cm

Ladda ned produktblad för Humusfilter 10×44”


Vatten Filter

Järn- & Manganfilter 10×54”

Ett pålitligt val för att rena vattnet mot: Järn, mangan & små mängder svavelväte. Även vissa tungmetaller kan filtreras bort. Järn och mangan kan ge vattnet en metallisk smak. I partikelform syns järn som rostflagor och fastnar lätt på kakel, klinker, duschväggar, porslin, insidan av ledningar
och kan även missfärga vittvätt. Finns svavelväte i vattnet så luktar vattnet likt ruttna ägg. Våra järnfilter kommer med automatisk backspolning som standard. Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation.

Alla våra järn- & manganfilter har inbyggd syresättning för att de bästa förutsättningarna skall finnas för att rena ert vatten. Livsmedelsverkets riktvärden för järn är < 0,5 mg/liter och för mangan är det < 0,3 mg/liter men problem kan uppleves med järn och/eller mangan redan vid värden under riktvärdena.

Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.

Teknisk Specifikation:
Teknisk specifikation:
Hushåll: 1 – 2
Reningskapacitet: 30 l/min
Höjd: 159 cm
Diameter: 26 cm
Anslutning: 1”
Spolbehov: 20 l/min
Styrenhet: Tidsstyrd

Ladda ned produktblad för Järn- & Manganfilter 10×54”


Kombifilter

Våra kombifilter finns i många utföranden. Vi anpassar filtret efter era behov. Det går att kombinera filter för följande ämnen:

  • Järn
  • Mangan
  • Kalk
  • Humus
  • Nitrat
  • Uran
  • Svavelväte

Kontakta oss så kan vi skräddarsy en lösning som passar just dig!

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation. Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.

Teknisk Specifikation:
Hushåll: 1 – 4
Reningskapacitet: 20 – 90 l/min
Anslutning: ¾ – 1”
Spolbehov: 16 – 60 l/min
Styrenhet: Flödes & Tidsstyrd
Mått:
Höjd: >113 cm
Bredd: >35 cm
Djup: >58 cm

Ladda ned produktblad för Kombifilter


CAB110

Nitratfilter CAB 110

Förhöjda halter av nitrat kan tyda på att brunnen påverkas av ett närliggande avlopp som läcker eller att det finns åkermark som gödslas. Detta kan främst påverka barns syreupptagningsförmåga,
även känt som methämoglobinemi. Livsmedelsverkets gränsvärden för nitrat är 20 mikrogram/liter för tjänligt med anmärkning. Livsmedelsverket gränsvärde för otjänligt vatten är på
50 mikrogram/liter. Rekommendation för åtgärd är redan från 20 mikrogram/liter.

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation. Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.

Teknisk Specifikation:
Hushåll: 1
Reningskapacitet: 30 l/min
Anslutning: ¾” – 1”
Spolbehov: 16 l/min
Styrenhet: Flödes & Tidsstyrd
Mått:
Höjd: 113 cm
Bredd: 35 cm
Djup: 58 cm

Ladda ned produktblad för Nitratfilter CAB 110


CAB110

Uranfilter CAB 110

För höga halter av uran kan ha en negativ påverkan på vår hälsa. Det är ett cancerogent ämne som även kan påverka njurarnas upptagningsfunktion av näringsämnen. Uran kan förekomma naturligt i borrade brunnar och är ett vanligt förekommande problem i Sverige.

Våra uranfilter tar bort uran med hjälp av jonbytesteknik. Det innebär att all uran som fångas i filtret spolas ut när backspolning sker. Filtret återladdas med hjälp av en saltlösning (NaCl). Livsmedelsverkets gränsvärde för uran är 30 mikrogram/liter.

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation. Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.

Teknisk Specifikation:
Hushåll: 1
Reningskapacitet: 30 l/min
Anslutning: ¾” – 1”
Spolbehov: 16 l/min
Styrenhet: Flödes & Tidsstyrd
Mått:
Höjd: 113 cm
Bredd: 35 cm
Djup: 58 cm

Ladda ned produktblad för Nitratfilter CAB 110