Trygghetspaket: Grävd Brunn

1.195,00kr

Vårat mest omfattande vattenanalys för dig med grävd brunn.

Detta specialanpassade analyspaket omfattar de parametrar som Livsmedelsverket rekommenderar för normalkontroll i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (tidigare Socialstyrelsens SOSFS 2003:17), både mikrobiologiska, kemiska parametrar & metaller. Radon ingår inte i detta analyspaket.

Vattenanalysen utförs av Eurofins som är ett oberoende & ackrediterat laboratorium.

Artikelnr: 901020 Kategori: Tagg:

Beskrivning

Provmaterial för Trygghetspaket: Grävd Brunn

Analyseras av:  Eurofins

Analysomfattning:

 • Odlingsbara mikroorganismer 22°C
 • Koliforma bakterier 35°C
 • Escherichia coli
 • Lukt
 • Turbiditet
 • Färg (410 nm)
 • pH
 • Alkalinitet
 • Konduktivitet
 • Klorid
 • Sulfat
 • Fluorid
 • COD-Mn
 • Ammonium
 • Ammoniumkväve
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor
 • Nitrat
 • Nitratkväve
 • Nitrit
 • Nitrit-nitrogen
 • NO3/50+NO2/0,5
 • Totalhårdhet (°dH)
 • Natrium Na
 • Kalium K
 • Kalcium Ca
 • Järn Fe
 • Magnesium Mg
 • Mangan Mn
 • Aluminium Al
 • Antimon Sb
 • Arsenik As
 • Bly Pb
 • Kadmium Cd
 • Koppar Cu
 • Krom Cr
 • Nickel Ni
 • Selen Se
 • Uran U