Trygghetspaket: Borrad Brunn

1.495,00kr

Vårat mest omfattande vattenanalys för dig med borrad brunn.

Detta specialanpassade analyspaket omfattar de parametrar som Livsmedelsverket rekommenderar för normalkontroll i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (tidigare Socialstyrelsens SOSFS 2003:17), både mikrobiologiska, kemiska parametrar, metaller & radon.

Vattenanalysen utförs av Eurofins som är ett oberoende & ackrediterat laboratorium.

 

Artikelnr: 901010 Kategori: Tagg:

Beskrivning

Provmaterial för Trygghetspaket: Borrad Brunn

Analyseras av: Eurofins

Analysomfattning:

 • Odlingsbara mikroorganismer 22°C
 • Koliforma bakterier 35°C
 • Escherichia coli
 • Lukt
 • Turbiditet
 • Färg (410 nm)
 • pH
 • Alkalinitet
 • Konduktivitet
 • Klorid
 • Sulfat
 • Fluorid
 • Radon
 • COD-Mn
 • Ammonium
 • Ammoniumkväve
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor
 • Nitrat
 • Nitratkväve
 • Nitrit
 • Nitrit-nitrogen
 • NO3/50+NO2/0,5
 • Totalhårdhet (°dH)
 • Natrium Na
 • Kalium K
 • Kalcium Ca
 • Järn Fe
 • Magnesium Mg
 • Mangan Mn
 • Aluminium Al
 • Antimon Sb
 • Arsenik As
 • Bly Pb
 • Kadmium Cd
 • Koppar Cu
 • Krom Cr
 • Nickel Ni
 • Selen Se
 • Uran U